wtorek, 11 września 2012

Kot czy pies? Ogólnopolski konkurs plastyczny


Serdecznie zapraszamy uczniów klas 0-III szkół podstawowych z całej Polski, uczęszczających na zajęcia w świetlicach szkolnych, do udziału w konkursie, mającym na celu: rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację, doskonalenie znanych technik plastycznych i poznawanie nowych oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń plastycznych, poprzez organizowanie wystawy pokonkursowej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
2. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe.
3. Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w formacie A3 lub A4 z wykorzystaniem dowolnych technik. Organizatorzy nie narzucają rodzajów stosowanych technik plastycznych, pozostawiając w tym względzie pełną dowolność i swobodę twórczą.

Termin i warunki dostarczenia prac:
1. Ostateczny termin dostarczania prac upływa z dniem 30 listopada 2012 r.
2. Prace z dopiskiem Świetlica - KONKURS należy dostarczyć osobiście lub odpowiednio zabezpieczone przesłać na adres:

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 38
ul. Bohaterów Monte Cassino 46
41-219 Sosnowiec.

3. Na odwrocie każdej pracy powinny znaleźć się następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa, wiek, nazwa i adres szkoły, numer telefonu szkoły, imię i nazwisko wychowawcy, pod którego kierunkiem praca została wykonana.
4. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

Ocena prac:
1. Laureaci zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-I oraz II-III.
2. Oceniane będą sposób wykonania, pomysłowość, estetyka pracy, wrażenia ogólne.

Wyniki i nagrody:
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na niniejszej stronie internetowej, najpóźniej do 27 grudnia 2012 r.
2. Laureaci poszczególnych miejsc o wygranej zostaną poinformowani telefonicznie.
3. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

1 komentarz:

  1. Informujemy o Was na naszej stronie internetowej:

    http://mp15.rta.zxy.me/?p=1267

    Pozdrawiamy

    Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu

    OdpowiedzUsuń