sobota, 23 lutego 2013

Wyniki ankiety - świetlica szkolna w opinii rodziców

Podczas styczniowego zebrania z rodzicami poprosiliśmy o wypełnienie przez nich krótkiej, anonimowej ankiety. W ten sposób, jako nauczyciele-wychowawcy, chcieliśmy zdobyć informacje, na ile oferta, jaką proponujemy, odpowiada rodzicom naszych uczniów.
I tak, w telegraficznym skrócie, po dokładnym przyjrzeniu się wynikom ankiety, otrzymaliśmy informację, że ankietowane przez nas osoby to w 40,6% rodzice/opiekunowie uczniów uczęszczających na zajęcia już drugi rok (pierwszy rok - 35%, trzeci - 24,4%). Najliczniejsza grupa uczniów spędza u nas czas od dwóch (27%) do czterech godzin (24,3%) przed lekcjami lub w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów. Wszyscy ankietowani (100%) twierdząco odpowiedzieli na trzecie pytanie, dotyczące tego, czy ich dziecko chętnie uczęszcza do świetlicy. 94,6% rodziców/opiekunów potwierdza, że ich pociechy pozytywnie wypowiadają się na temat ich pobytu w świetlicy. Aż 97,3% uważa, że dzieci są zadowolone z relacji z wychowawcami. Według wiedzy ankietowanych 100% dzieci czuje się u nas bezpiecznie. Relacje nauczyciel-rodzic w 100% są postrzegane pozytywnie. Dzięki ocenie przydatności prowadzonych przez nas zajęć, mogliśmy stworzyć ranking tych najbardziej cenionych przez rodziców/opiekunów: zajęcia plastyczno-techniczne (20%), zajęcia ruchowe (19%), zajęcia dydaktyczno-umysłowe (17,6%), czytelnicze (15%), towarzyskie (14%), relaksacyjne (8%) i audiowizualne (6,4%). W ostatnim pytaniu, dotyczącym wyglądu i wyposażenia pomieszczenia świetlicy, większość rodziców/opiekunów podkreśliła, że jest ono wystarczające i zadowalające. Ankietowani zauważyli jednak, że pomieszczenie świetlicy mogłoby być większe, a jej wyposażenie należy stale wzbogacać.
Nas, nauczycieli, niezwykle cieszy fakt, że kierunek działań opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy ZSO nr 5 jest postrzegany jako właściwy i zadowalający, bo, jak pisał William Edwards Deming: Jakość szkoły to to, co zadawala, a nawet zachwyca, klienta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz