niedziela, 28 sierpnia 2016

WITAMY W ŚWIETLICY W NOWYM ROKU SZKOLNYM

Nowy rok szkolny tuż, tuż... Jesteśmy pewni , że wszystkie Świetliczaki wracają do nas wypoczęte i uśmiechnięte. Przypominamy Rodzicom o konieczności zadeklarowania udziału dziecka w zajęciach świetlicowych 1 września na spotkaniach z wychowawcami klas oraz o wypełnieniu aktualnej karty zapisu i złożeniu jej najpóźniej do 10 września, do nauczycieli świetlicy szkolnej. Prosimy o dokładne uzupełnienie wszystkich punktów, opatrzenie kart pieczątkami z miejsca pracy rodziców i złożenie własnoręcznych podpisów.
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż świetlica jest przeznaczona przede wszystkim dla dzieci obydwojga pracujących zawodowo rodziców.
Obiady będą wydawane od 2 września (piątek). Prosimy o zapisy w dniu 1 września u nauczycieli świetlicy. Koszt jednego obiadu, to 2,70 ( słownie: dwa siedemdziesiąt), w miesiącu wrześniu 56,70 (pięćdziesiąt sześć 70/100). Wpłat gotówkowych dokonujemy u kierownika świetlicy, do 10 każdego miesiąca. Po przekroczeniu terminu kwota jest obciążona ustawowymi odsetkami.