sobota, 13 maja 2017

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2017/2018 !

 Przypominamy, Rodzicom dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, o konieczności wypełnienia, oraz dostarczenia do nauczycieli świetlicy, aktualnej karty zapisu. Jest to niezbędny warunek, aby uczeń mógł korzystać z zajęć świetlicowych w nadchodzącym: 2017/2018 roku szkolnym.
Karty są do pobrania u nauczycieli świetlicy jak również na stronie świetlicy (2 strony). Prosimy o dostarczenie, dokładnie wypełnionych i ostemplowanych w miejscu pracy, kart do 22.06.2017 roku.
W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie obydwojga pracujących zawodowo rodziców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz