czwartek, 17 maja 2018

ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2018/2019


ZAPISY DO ŚWIETLICY 

NA ROK SZKOLNY: 2018/2019


Przypominamy, Rodzicom dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej,
o konieczności wypełnienia, oraz dostarczenia do nauczycieli świetlicy,
aktualnej karty zapisu. Jest to niezbędny warunek, aby uczeń mógł korzystać
z zajęć świetlicowych w nadchodzącym, nowym roku szkolnym.

Karty są do pobrania u nauczycieli świetlicy, jak również na stronie świetlicy
w zakładce dokumenty (2 strony). Prosimy o dostarczenie dokładnie wypełnionych i ostemplowanych w miejscu pracy kart do
 21.06.2018 roku.
W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie obydwojga pracujących zawodowo rodziców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz