poniedziałek, 23 marca 2020

ŚWIETLICOWE SOS DLA RODZICÓW


Świetlicowe SOS dla Rodziców


Bycie rodzicem nie jest łatwe, ale bycie dzieckiem również takie nie jest. Obie strony mają ze sobą sporo kłopotów na co dzień. Co zatem w wyjątkowej sytuacji, kiedy zmuszeni jesteśmy przebywać ze sobą niemal 24 godziny na dobę? Najlepsze rozwiązanie to jak zawsze zachować spokój i zmierzyć się z tym niewyobrażalnym wyzwaniem, które przygotowało dla nas życie. My, nauczyciele, pomożemy! Dlatego w tym niełatwym okresie, pełnym stresu i frustracji, przygotowaliśmy coś specjalnie dla Was - Rodziców. Zapraszamy do naszego świetlicowego poradnika, w którym postaramy się przekonać Państwa, cytując tytuł książki psycholożki
i dziennikarki Justyny Dąbrowskiej, że „nawet z dziećmi może być przyjemnie”.

Dzisiejszy temat: Dzieciństwo służy do zabawy.

Jak zapewne Państwo wiedzą zabawa jest przejawem aktywności, pełni bardzo istotną funkcję w różnych okresach życia człowieka, a przede wszystkim w jego dzieciństwie. Zajmuje tak znaczną część życia dziecka, że często nie dostrzegamy jej znaczenia. A przecież odgrywa ogromną rolę na różnych płaszczyznach rozwoju:
·       fizycznej - wspomaga rozwój mięśni i sprawność manualną, daje upust energii, która jeśli jest blokowana wywołuje rozdrażnienie i napięcie, niepotrzebne kłótnie czy konflikty
·       społecznej - uczy określonych form zachowania, współpracy, dzielenia się z innymi, przyjaźni oraz empatii, by nasza pociecha nie stała się samolubna
·       poznawczej - uczy dostrzegania kształtów, kolorów, rozmiarów, struktur.

Zabawa wprowadza dziecko w dobry nastrój, wpływa zbawiennie na równowagę psychiczną. Zapewnia harmonijny rozwój, kształtuje inicjatywę i samodzielność, daje dziecku wiarę we własne siły. Przygotowuje do nauki w szkole, rozwija zainteresowania, wyrównuje deficyty rozwojowe, uczy rozwiązywać problemy. Zabawa jest też „szkołą życia”, dlatego muszą w niej obowiązywać pewne reguły, inaczej zmienilibyśmy jej sens i charakter. Uczmy więc dzieci przestrzegania zasad
i nie dawajmy im wygrywać za każdym razem (bo są małe albo będą płakać). Dzięki temu będą umiały radzić sobie z porażką i panować nad swoimi emocjami. Będą też miały siłę do podjęcia dalszej walki i nadzieję na sukces. W przeciwnym przypadku mogą w przyszłości niejednokrotnie czuć się zagubione. Podczas zabawy dzieci doskonale wyrażają swoje spostrzeżenia i obserwacje dotyczące zachowań dorosłych. Czasami patrząc na dzieci możemy dostrzec swoje własne postępowanie jak odbite w lustrze. Dzieci obserwują dorosłych w swoim najbliższym otoczeniu
i czerpią od nich wzorce do budowania własnego systemu wartości. Nie bez powodu tak często słyszymy, że dzieci najlepiej uczą się
przez zabawę. Dlatego Drodzy Rodzice pamiętajcie proszę,
że „Dzieciństwo służy do zabawy”.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz