poniedziałek, 17 maja 2021

ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Przypominamy, Rodzicom dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej
o konieczności wypełnienia, oraz dostarczenia  aktualnej karty zapisu na nadchodzący rok szkolny 2021/2022. Jest to niezbędny warunek, aby uczeń mógł korzystać z zajęć świetlicowych. Aktualne karty zapisu ( 2 strony), oświadczenie do odbioru dziecka ze świetlicy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, są do pobrania  na stronie internetowej  świetlicy:
www.swietlicasp38.sosnowiec.pl oraz na stronie szkoły,
w zakładce świetlica szkolna. Istnieje również możliwość pobrania wydrukowanych dokumentów ze szkoły, są dostępne w świetlicy oraz na  dyżurce szkolnej, w godzinach od 7.00 do 17.00.

W związku z wyjątkową sytuacją , zagrożenie koronawirusem COVID-19, prosimy
o dostarczanie dokładnie wypełnionych kart  od 01.06 do 20.06.2021. Podczas wypełniania kart prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje dotyczące zdrowia dzieci oraz sytuacji zawodowej rodziców. Do świetlicy będą przyjmowani przede wszystkim uczniowie obydwojga pracujących zawodowo rodziców.

„Nie możemy się spotkać, napiszmy więc do siebie”


 
„Nie możemy się spotkać, napiszmy więc do siebie”
 
Kolejne działania biblioteki szkolnej oraz obu świetlic, w ramach akcji: „Nie możemy się spotkać, napiszmy więc do siebie”, zostały podsumowane. Współpraca, uczniów naszej szkoły z uczniami SP nr 23 - „Szkoły Radości” jak również z przedszkolakami PM nr 44
w Sosnowcu, zaowocowała stworzeniem ponad 170 kartek i listów zadedykowanych podopiecznym, którzy przebywają w Hospicjum Cordis w Katowicach. Na piękne, kolorowe, pełne wiosennych i bajkowych motywów kartki czekaliśmy do 13 maja, teraz nadeszła pora, by nacieszyli się nimi, Ci dla których zmaganie się z codziennością nie jest łatwe. Mamy nadzieję, że taki niewielki gest, płynący prosto z dziecięcych serc wywoła, choć na chwilę, radość oraz uśmiech na ich twarzach.
 

 

Nasze „Pola Nadziei” zakwitły

 

 

Nasze „Pola Nadziei” zakwitły
Jesienią, jak co roku, od dziesięciu lat, wspólnie z uczniami uczęszczającymi do świetlicy ogólnej, sadzimy w przyszkolnym ogródku kilkadziesiąt cebulek żonkili. Kwiaty te są międzynarodowym symbolem nadziei, mającym przypominać o ludziach, którzy cierpią w chorobie. Czekaliśmy kilka miesięcy, aż nasze, szkolne „ poletko nadziei” zakwitnie, warto było. Serdecznie zapraszamy do ogródka szkolnego, od strony wejścia do części rehabilitacyjnej, aby nacieszyć oczy pięknymi żonkilami oraz do galerii zdjęć.