poniedziałek, 17 maja 2021

ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Przypominamy, Rodzicom dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej
o konieczności wypełnienia, oraz dostarczenia  aktualnej karty zapisu na nadchodzący rok szkolny 2021/2022. Jest to niezbędny warunek, aby uczeń mógł korzystać z zajęć świetlicowych. Aktualne karty zapisu ( 2 strony), oświadczenie do odbioru dziecka ze świetlicy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, są do pobrania  na stronie internetowej  świetlicy:
www.swietlicasp38.sosnowiec.pl oraz na stronie szkoły,
w zakładce świetlica szkolna. Istnieje również możliwość pobrania wydrukowanych dokumentów ze szkoły, są dostępne w świetlicy oraz na  dyżurce szkolnej, w godzinach od 7.00 do 17.00.

W związku z wyjątkową sytuacją , zagrożenie koronawirusem COVID-19, prosimy
o dostarczanie dokładnie wypełnionych kart  od 01.06 do 20.06.2021. Podczas wypełniania kart prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje dotyczące zdrowia dzieci oraz sytuacji zawodowej rodziców. Do świetlicy będą przyjmowani przede wszystkim uczniowie obydwojga pracujących zawodowo rodziców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz