Pracownicy

mgr Gabriela Michalak - kierownik świetlicy 
nauczyciel dyplomowany
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika

W swojej codziennej pracy staram się, w myśl sentencji J.J. Rousseau, jak najlepiej wykorzystać każdą chwilę. Pracując z dziećmi stawiam na działania praktyczne, preferuję rozwijanie aktywności twórczej dzieci poprzez stosowanie innowacyjnych technik i metod pracy.
Nieustannie dążę do tego, aby świetlica była miejscem przyjaznym dla ucznia.
mgr Elżbieta Leks - nauczyciel
nauczyciel dyplomowany
wczesnoszkolna edukacja zintegrowana, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika

W swojej pracy zwracam szczególną uwagę na bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój każdego dziecka. Podczas zajęć korzystam z różnorodnych metod aktywizujących, jednocześnie pozostawiając dużą swobodę na własną aktywność każdego dziecka. 
Staram się, aby świetlica była postrzegana przez dzieci jako "drugi dom".