Pracownicy

mgr Gabriela Michalak - kierownik świetlicy 
nauczyciel dyplomowany
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika

W swojej codziennej pracy staram się, w myśl sentencji J.J. Rousseau, jak najlepiej wykorzystać każdą chwilę. Pracując z dziećmi stawiam na działania praktyczne, preferuję rozwijanie aktywności twórczej dzieci poprzez stosowanie innowacyjnych technik i metod pracy.
Nieustannie dążę do tego, aby świetlica była miejscem przyjaznym dla ucznia.